ฐานข้อมูลผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
 
เลขบัตรประจำตัวประชาชน
 
ฐานข้อมูลผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาในเขตพื้นที่บริการของจุดบริการงานคุรุสภา สพป.สมุทรปราการ เขต 1 (อำเภอเมืองสมุทรปราการ พระประแดง และพระสมุทรเจดีย์)